Hvem kan søke om støtte

Du bruker en gammel versjon av Microsoft Internet Explorer
Du benytter Internet Explorer. Vi anbefaler å laste ned Chrome, Edge eller Firefox.
Les mer

Sidenavigasjon

Hvem kan søke om støtte

Stiftelsen skal bevilge midler til tiltak som fremmer interessen for restaurant- og matfag.

Bilde

Slik skal midlene brukes

Midlene vil for eksempel kunne fordeles til rådgivere på ungdomsskoletrinnet, elever i ungdomsskolen, gjennom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG), samt instanser med eierskap til aktuelle skoler/skoleplasser på kommune- eller fylkesnivå.

 

Eksempler på aktiviteter det kan søkes om støtte til:

  • - Ulike tiltak som fremmer yrkesområdene, og som er med på å skape større kunnskap og forståelse for innholdet i fagene. Det legges vekt på rekrutteringstiltak som treffer ungdomsskoleelever.
  • - Frikjøp av dedikerte unge kokker med høy «status» blant ungdom, som kan bidra til å fremme faget
  • - Deltakelse på ulike yrkes- og/eller utdanningsmesser.
  • - Tiltak som utvikler gode kokketalenter, der elever fra ungdomsskolen kan delta.

Disse kan søke om midler

Offentlige og private aktører innenfor opplæring, kurs og entreprenørskap kan søke midler av stiftelsen. Søknaden om midler må inneholde en prosjektbeskrivelse som gjør rede for hvilke tiltak som skal gjennomføres, når og med hvilke ressurser. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde et detaljert budsjett som gjør rede for prosjektets totale budsjett og hva bevilgede midler skal brukes til. Stiftelsen kan bevilge opp til 50 prosent av prosjektets totale budsjett.

 

Eksempler på kostnader som normalt ikke dekkes av Stiftelsen: Lønns- og administrasjonskostnader. Turer og utflukter for lærlinger. Interne kurs eller arrangementer for lærlinger.

 

Om utbetaling av midler

Styret, ved kasserer, skal utbetale 75 % av bevilgede midler senest fire uker etter at søker har fått innvilget søknad.  Resterende beløp får søker overført til seg ved godkjent evalueringsrapport som gjennomføring av tiltak som søknaden omfatter. Evalueringsrapport, som beskriver hvordan midlene er benyttet, skal leveres innen 6 måneder etter utbetalte midler. 

 

Tre søknadsfrister

Det er tre søknadsfrister i året; 1. mars, 1. juni og 1. oktober. Søknader sendes fortløpende til post@nkl.no

 

Søknadsskjema finner du her

Rapportmal finner du herTil kassen