Søknadsskjema Stiftelsen

Du bruker en gammel versjon av Microsoft Internet Explorer
Du benytter Internet Explorer. Vi anbefaler å laste ned Chrome, Edge eller Firefox.
Les mer

Sidenavigasjon

Søknadsskjema

Søker du midler fra Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag må du fylle inn dette søknadsskjemaet.

Bilde

En god søknad er en søknad som bærer preg av et gjennomarbeidet konsept, rekrutteringstiltak som helst er i tråd med rådene som kommer frem i denne rapporten, samt at flere aktører samarbeider. Et budsjett må være på plass, det kan være enkelt oppsett, men må vise inntekter og utgifter som rekrtutteringsarbeidet fører med seg. Budsjettdelen ønskes "limt" inn i selve søknadsskjemaet.

 

  • - Stiftelsen kan bevilge opp til 50 prosent av prosjektets totale budsjett.
  • - Merk at stiftelsen ikke dekker lønnskostnader eller administrasjonskostnader.

 

Gjør om søknaden til PDF format og send til post@nkl.no merket Søknad Stiftelsen RM.

 

Stiftelsen ønsker å synliggjøres i de prosjekter der dette er naturlig. Vi ber om at dere benytter dere av et av følgende bilder på trykksaker, i film eller på rollups og lignende når rekrutteringsprosjektet realiseres.

 

Last ned bildefil:

 

 

Last ned søknadsskjema her



Til kassen