Stiftelsen for rekruttering til restaurant og matfag

Du bruker en gammel versjon av Microsoft Internet Explorer
Du benytter Internet Explorer. Vi anbefaler å laste ned Chrome, Edge eller Firefox.
Les mer

Sidenavigasjon

Stiftelsen for rekruttering til restaurant og matfag

Stiftelsen for rekruttering til restaurant - og matfag ønsker å bevilge midler til tiltak som fremmer interessen for restaurant- og matfag.

Bilde

Foto: Tom Hansen

 

Stiftelsen består av følgende bidragsytere: ASKO Norge AS, NHO Reiseliv, Norges Kokkers Landsforening og Scandic Hotels AS. Formålet er å rekruttere flere til restaurant-og matfag.

 

 

Norge trenger faglærte kokker og servitører - har du en god ide for å få flere til å velge kokke- og servitøryrket, søk Stiftelsen.

Vi har nå lagt bak oss et år som har vært meget utfordrende. 2021 vil være mulighetenes år og kanskje det viktigste året med tanke på rekrutteringsarbeid til vår fantastiske bransje.

Norge trenger faglærte kokker og servitører -og derfor er det viktig å se etter muligheter, sette i gang lokale tiltak, få flere unge til å velge restaurant- og matfag som studieretning.

 

Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag deler ut økonomisk støtte og ønsker søkere til disse midlene. Har du en god ide, så ønsker vi at du søker innen 1. mars for å få realisert din idé!

 

Informasjon om hvordan søke midler fra Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag, finner du her.

 

 

 

Utdrag fra stiftelsens vedtekter

Offentlige og private aktører innenfor opplæring, kurs og entreprenørskap kan søke stiftelsen om midler. Søknaden om midler må inneholde en prosjektbeskrivelse som gjør rede for hvilke tiltak som skal gjennomføres, når og med hvilke ressurser. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde et detaljert budsjett som gjør rede for prosjektets totale budsjett og hva bevilgede midler skal brukes til.

Les mer om stiftelsen her

 

Stiftelsen har tre søknadsfrister per år, satt til 1. mars, 1. juni og 1. oktober.

Søknader sendes fortløpende til stiftelsen@askoservering.no

 

 

Søknadsskjema finner du her

Rapportmal finner du her

 

Stiftelsen-med-bidragsytere-til-netthandel_500.png

 

ASKO Servering har laget og stilt nettsider til rådighet for stiftelsen, derfor ligger vår logo nederst på siden