Hjelpesenter

Du bruker en gammel versjon av Microsoft Internet Explorer
Du benytter Internet Explorer. Vi anbefaler å laste ned Chrome, Edge eller Firefox.
Les mer

Sidenavigasjon

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hjelpesenter forside

Har du fått et høyere antall av et legemiddel en det som i utgangspunktet var bestilt skal du returnere dette til ASKO. Legemidler som kommer i retur til ASKO pga. feilplukk, vil bli kreditert (men vare destrueres). ASKO destruerer legemidler ved å sende til forbrenning, destruksjon skal ikke skje i butikk eller ved innlevering til apotek.

Legemiddel som skal returneres skal pakkes forsvarlig. Legemiddel skal kunne spores til enhver tid, kravet gjelder også ved retur/destruksjon, derfor skal returskjema følge all retur. Returskjema signeres av ansvarlige hos kunde og av sjåfør som henter din retur.

 

 

Legemidler som er utgått på dato eller skadet hos utsalgsstedet, og som returneres til ASKO, krediteres ikke. ASKO kan ikke selge legemidler som har vært i butikk grunnet myndighetskrav. Derfor, legemidler som er feilbestilt og returnert vil ikke bli kreditert (vare destrueres). ASKO destruerer legemidler ved å sende til forbrenning, destruksjon skal ikke skje i butikk eller ved innlevering til apotek.

All retur skal forhåndsgodkjennes av kundeservice før varene returneres. Det er ikke returrett på varer som ikke er forhåndsinnmeldt. 

1. Tørrvarer er vare som lagres og transporteres i tempraturer 0-25 grader

2. Kjølevarer er varer som lagres og transporteres i tempraturer 0-4 grader

3. Frysevarere er varer som lagres og transporteres i tempratur kaldere enn -18 grader

Kravene innenfor mattrygghet er gjeldene:

ASKO skal til en hver tid kunne dokumentere ubrutt kjøe og frysekjede. Når kjøle og frysevarer har vært av bilen hos kunde anses dette som brudd på kjøle- /frysekjede og varene kan ikke omsettes videre. Disse varene blir derfor destruert hos ASKO eller hos kunde etter avtale. Hovedregel er at varer som kunde ikke skal betale for skal returneres til ASKO. 

All retur av vin og brennevin skal forhåndsgodkjennes av importør. Det tilkommer et gebyr på slik retur. Kontakt oss om du har spørsmål til din retur av varer i denne varegruppen.