Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hjelpesenter forside

For varetypen legemidler gjelder våre standard reklamasjonsretningslinjer, men selve innmeldingen av reklamasjonen må gjøres gjennom eget skjema.  

Har du fått et høyere antall av et legemiddel en det som i utgangspunktet var bestilt skal du returnere dette til ASKO. Legemidler som kommer i retur til ASKO pga. feilplukk, vil bli kreditert (men vare destrueres). ASKO destruerer legemidler ved å sende til forbrenning, destruksjon skal ikke skje i butikk eller ved innlevering til apotek.

Myndighetene stiller følgende krav for å hindre at legemidler ikke skal komme på avveie:

Alle legemidler som ikke kan/skal selges, skal returneres 

 

Legemiddel som skal returneres skal pakkes forsvarlig. Legemiddel skal kunne spores til enhver tid, kravet gjelder også ved retur/destruksjon, derfor skal returskjema følge all retur. Returskjema signeres av ansvarlige hos kunde og av sjåfør som henter din retur.

 

 

Legemidler som er utgått på dato eller skadet hos utsalgsstedet, og som returneres til ASKO, krediteres ikke. ASKO kan ikke selge legemidler som har vært i butikk grunnet myndighetskrav. Derfor, legemidler som er feilbestilt og returnert vil ikke bli kreditert (vare destrueres). ASKO destruerer legemidler ved å sende til forbrenning, destruksjon skal ikke skje i butikk eller ved innlevering til apotek.