Hjelpesenter

Du bruker en gammel versjon av Microsoft Internet Explorer
Du benytter Internet Explorer. Vi anbefaler å laste ned Chrome, Edge eller Firefox.
Les mer

Sidenavigasjon

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hjelpesenter forside

For varetypen legemidler gjelder våre standard reklamasjonsretningslinjer, men selve innmeldingen av reklamasjonen må gjøres gjennom eget skjema.  

All retur skal forhåndsgodkjennes av kundeservice før varene returneres. Det er ikke returrett på varer som ikke er forhåndsinnmeldt. 

1. Tørrvarer er vare som lagres og transporteres i tempraturer 0-25 grader

2. Kjølevarer er varer som lagres og transporteres i tempraturer 0-4 grader

3. Frysevarere er varer som lagres og transporteres i tempratur kaldere enn -18 grader

Kravene innenfor mattrygghet er gjeldene:

ASKO skal til en hver tid kunne dokumentere ubrutt kjøe og frysekjede. Når kjøle og frysevarer har vært av bilen hos kunde anses dette som brudd på kjøle- /frysekjede og varene kan ikke omsettes videre. Disse varene blir derfor destruert hos ASKO eller hos kunde etter avtale. Hovedregel er at varer som kunde ikke skal betale for skal returneres til ASKO. 

All retur av vin og brennevin skal forhåndsgodkjennes av importør. Det tilkommer et gebyr på slik retur. Kontakt oss om du har spørsmål til din retur av varer i denne varegruppen.

 

ASKO standard retningslinjer for reklamasjon gjelder  for vin og brennevin. Det er viktig at du sender inn din reklamasjon via vårt reklamasjonsskjema. 

Mangler du en eller flere varer i din vareleveranse ber vi om at du sender oss en reklamasjon. Vi øsnker at du benytter vårt reklamasjonsskjema. Vi behandler reklamasjoner fortløpende og senest innen 48 timer skal du ha mottatt en bekreftelse på løsning fra oss.

1. For at vi skal behandle din reklamasjon best mulig, ønsker vi at du tar vare på varen inntil vi har alle nødvendige opplysninger. Om det ikke er mulig å ta vare på varen, ber vi om at det tas et bilde av varen sammen med emballasjen. Ny vare eller en erstatning for en skadet vare må du bestille på nytt.

2. Det kan i enkelte saker tilbys løsninger som kreditering, retur eller at varen kastes/beholdes av deg. Dette får du informasjon om dersom det er aktuelt

3. All vareretur skal meldes til ASKO Servering via vårt reklamasjonsskjema på askoservering.no, og skal vurderes/godkjennes av kundeservice før varen kan sendes tilbake. Varer som returneres uten forhåndsgodkjennelse blir ikke kreditert.

4. Det finnes egne retningslinjer og rutiner for varegruppene [tobakk], [legemidler], [vin og brennevin].

Har du mottatt en vare med dårlig kvalitet beklager vi dette. Vi ber om at du sender oss en reklamasjon og beskriver den opplevde dårlig kvaliteten. Velg årsake for dårlig kvalitet. Husk å legge ved et bilde for å hjelpe oss i behandlingen av saken. 

Har du fått varer du ikke har bestilt har vi dessverre gjort en feil hos oss. Vi ber om at du sender oss en reklamasjon slik at vi kan få rettet opp i feilen. Velg årsak "fått vare ikke bestilt". Har du EPD-nr (vare nummer) som du kan oppgi på den varen du ikke har bestilt blir vi takknemlig. Husk å legg ved et bilde av varen.

 

Skulle årsaken til at en vare er mottatt som ikke er bestilt, og årsaken skyldes feilbestilt gjøres det oppmerksom på, at det kan bli faktuert et returgebyr der feilbestilt vare må tas i retur.

Kreditering av reklamasjon uten vareretur skjer når reklamasjonen er godkjent hos oss.

For reklamasjoner med vareretur vil krediteringen skje når varen er ankommet og godkjent hos oss.

Er du bruker av askoservering.no vil du finne din kreditnota under Min side i fakturaoversikten.

 

 

Fristen for å sende inn reklamasjon er påfølgende virkedag. Det vil si at du må reklamere på dagens leveranse i dag, senest i morgen (påfølgende virkedag)

Har du mottatt en leveranse fra oss med en eller flere ødelagte varer ber vi om at du sender oss en reklamasjon. Velg årsaken skadet vare for å hjelpe oss best mulig. Husk også å legg ved et bilde av den skadede varen.

Vi svarer deg på din innsendte reklamasjon senest to virkedager fra vi har mottatt reklamasjonen fra deg.