Grunnet vedlikehold i våre systemer vil ASKOServering.no være utilgjengelig: Fredag 2. juni kl. 18.00 til lørdag 3. juni kl. 18.00 og lørdag 10. juni kl. 14.00 til søndag 11. juni kl. 02.00. For levering påfølgende mandag og tirsdag ber vi deg gjøre bestilling i god tid.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hjelpesenter forside

For varetypen legemidler gjelder våre standard reklamasjonsretningslinjer, men selve innmeldingen av reklamasjonen må gjøres gjennom eget skjema.  

Har du fått et høyere antall av et legemiddel en det som i utgangspunktet var bestilt skal du returnere dette til ASKO. Legemidler som kommer i retur til ASKO pga. feilplukk, vil bli kreditert (men vare destrueres). ASKO destruerer legemidler ved å sende til forbrenning, destruksjon skal ikke skje i butikk eller ved innlevering til apotek.

Myndighetene stiller følgende krav for å hindre at legemidler ikke skal komme på avveie:

Alle legemidler som ikke kan/skal selges, skal returneres 

 

Legemiddel som skal returneres skal pakkes forsvarlig. Legemiddel skal kunne spores til enhver tid, kravet gjelder også ved retur/destruksjon, derfor skal returskjema følge all retur. Returskjema signeres av ansvarlige hos kunde og av sjåfør som henter din retur.

 

 

Legemidler som er utgått på dato eller skadet hos utsalgsstedet, og som returneres til ASKO, krediteres ikke. ASKO kan ikke selge legemidler som har vært i butikk grunnet myndighetskrav. Derfor, legemidler som er feilbestilt og returnert vil ikke bli kreditert (vare destrueres). ASKO destruerer legemidler ved å sende til forbrenning, destruksjon skal ikke skje i butikk eller ved innlevering til apotek.

All retur skal forhåndsgodkjennes av kundeservice før varene returneres. Det er ikke returrett på varer som ikke er forhåndsinnmeldt. 

1. Tørrvarer er vare som lagres og transporteres i tempraturer 0-25 grader

2. Kjølevarer er varer som lagres og transporteres i tempraturer 0-4 grader

3. Frysevarere er varer som lagres og transporteres i tempratur kaldere enn -18 grader

Kravene innenfor mattrygghet er gjeldene:

ASKO skal til en hver tid kunne dokumentere ubrutt kjøe og frysekjede. Når kjøle og frysevarer har vært av bilen hos kunde anses dette som brudd på kjøle- /frysekjede og varene kan ikke omsettes videre. Disse varene blir derfor destruert hos ASKO eller hos kunde etter avtale. Hovedregel er at varer som kunde ikke skal betale for skal returneres til ASKO. 

Tilbaketrekkingsskjema skal kun benyttes når du som kunde har mottatt melding om tilbaketrekking av en vare du har fått levert fra NorgesGruppen/ASKO. Frist for å registrere kreditering i tilbaketrekkingssaker er tre dager etter at du har mottatt meldingen fra NorgesGruppen. Har du flere varer som skal krediteres, trykker du på ”klikk for flere varer”. Felter med stjerne * må fylles ut. 

Skjema for utfylling finner du her

For reklamasjon av ukurant tobakk har vi egne reklamasjonsrutiner, les hvilke rutiner som gjelder

All retur av vin og brennevin skal forhåndsgodkjennes av importør. Det tilkommer et gebyr på slik retur. Kontakt oss om du har spørsmål til din retur av varer i denne varegruppen.

 

ASKO standard retningslinjer for reklamasjon gjelder  for vin og brennevin. Det er viktig at du sender inn din reklamasjon via vårt reklamasjonsskjema. 

Mangler du en eller flere varer i din vareleveranse ber vi om at du sender oss en reklamasjon. Vi øsnker at du benytter vårt reklamasjonsskjema. Vi behandler reklamasjoner fortløpende og senest innen 48 timer skal du ha mottatt en bekreftelse på løsning fra oss.

1. For at vi skal behandle din reklamasjon best mulig, ønsker vi at du tar vare på varen inntil vi har alle nødvendige opplysninger. Om det ikke er mulig å ta vare på varen, ber vi om at det tas et bilde av varen sammen med emballasjen. Ny vare eller en erstatning for en skadet vare må du bestille på nytt.

2. Det kan i enkelte saker tilbys løsninger som kreditering, retur eller at varen kastes/beholdes av deg. Dette får du informasjon om dersom det er aktuelt

3. All vareretur skal meldes til ASKO Servering via vårt reklamasjonsskjema på askoservering.no, og skal vurderes/godkjennes av kundeservice før varen kan sendes tilbake. Varer som returneres uten forhåndsgodkjennelse blir ikke kreditert.

4. Det finnes egne retningslinjer og rutiner for varegruppene [tobakk], [legemidler], [vin og brennevin].

Har du mottatt en vare med dårlig kvalitet beklager vi dette. Vi ber om at du sender oss en reklamasjon og beskriver den opplevde dårlig kvaliteten. Velg årsake for dårlig kvalitet. Husk å legge ved et bilde for å hjelpe oss i behandlingen av saken. 

Våre kundeservicemedarbeidere hjelper deg når du har fått en leveranse med feil. Hos oss er saksgangen denne:

1. Du sender inn din reklamasjon via vårt reklamasjonsskjema på askoservering.no

2. Din reklamasjon blir registrert hos oss og får et saksnummer som blir referansen i all korrespondanse videre.

3. En e-postbekreftelse blir sendt til e-postadressen du har registert hos oss.

4. Vi behandler reklamasjonen i henhold til gjeldene rutiner for mattrygghet og årsak til reklamasjon

5. Straks reklamasjon er behandlet får du en e-post mrd informasjon om dette

6. En eventuell kreditnota som er generert hos oss på bakgrunn av en feil vil bli trukket fra på din neste faktura.

7. Du kan hele veien kommunisere med oss gjennom å "svare" på e-posten med det aktuelle saksnummeret, din kundebehandler vil hjelpe deg.

Har du fått varer du ikke har bestilt har vi dessverre gjort en feil hos oss. Vi ber om at du sender oss en reklamasjon slik at vi kan få rettet opp i feilen. Velg årsak "fått vare ikke bestilt". Har du EPD-nr (vare nummer) som du kan oppgi på den varen du ikke har bestilt blir vi takknemlig. Husk å legg ved et bilde av varen.

 

Skulle årsaken til at en vare er mottatt som ikke er bestilt, og årsaken skyldes feilbestilt gjøres det oppmerksom på, at det kan bli faktuert et returgebyr der feilbestilt vare må tas i retur.

Kreditering av reklamasjon uten vareretur skjer når reklamasjonen er godkjent hos oss.

For reklamasjoner med vareretur vil krediteringen skje når varen er ankommet og godkjent hos oss.

Er du bruker av askoservering.no vil du finne din kreditnota under Min side i fakturaoversikten.

 

 

Fristen for å sende inn reklamasjon er påfølgende virkedag. Det vil si at du må reklamere på dagens leveranse i dag, senest i morgen (påfølgende virkedag)

Har du mottatt en leveranse fra oss med en eller flere ødelagte varer ber vi om at du sender oss en reklamasjon. Velg årsaken skadet vare for å hjelpe oss best mulig. Husk også å legg ved et bilde av den skadede varen.

Vi svarer deg på din innsendte reklamasjon senest to virkedager fra vi har mottatt reklamasjonen fra deg.